pondelok, 26 november 2018 14:28

Naše novo atestované produkty

Naše produkty z radu Dulux EasyCare a Dulux Trade Diamond Satin prešli úspešne testovaním v nezávislom akreditovanom laboratóriu ITC Zlín (Inštitút pre testovanie a certifikáciu) na normu ČSN EN ISO 2812-1, ktorá zahŕňa odolnosť proti bežným chemikáliám (v nemocniciach obdoba čistenia, dezinfekcia, sterilizácia atď.).
Tzn. v praxi, že:
TIETO PRODUKTY SÚ VHODNÉ NA POUŽITIE V ZDRAVOTNÍCTVE, A TO AKO SVOJOU UMÝVATEĽNOŤOU A NAJVYŠŠOU TRIEDOU OTERU I., TAK ODOLNOSŤOU VOČI CHEMIKÁLIÁM PODĽA STN EN ISO 2812-1.